امروز یکشنبه , ۲۲ تیر , ۱۳۹۹

آموزشگاه تخصصی زبان کودک و نوجوان یاسمین بهار

آموزشگاه زبان ، آموزشگاه کودک ، آموزشگاه یاسمین بهار

نقش بازی در یادگیری کودک

یادگیری کودک

کودک با بازی کردن موقعیتی به دست می آورد تا اعتقادات، احساسات و مشکلات خود را پیدا کند و مهارت‌ های زندگی را بیاموزد . به جای اینکه مغز کودکان را از اطلاعات سطحی پر کنیم و در مورد موضوعات مختلفی با آنها حرف بزنیم بهتر است نقش بازی ها را جدی بگیریم.برخی از بازی ها و فعالیت ها بیشتر از هر کتابی یادگیری کودکان را تقویت می کند. با توسل به شیوه های بسیار ساده می توان بر معلومات آنها افزود. کودکان قابلیت های زیادی دارند و بازی ها، نقش مهمی در شکوفایی این قابلیت ها ایفا می کنند.

در اینجا به ثصحبت درباره نقش بازی در رشد زهنی کودک که مورد بحث ما است می پردازیم .

نقش بازی در رشد ذهنی کودک:

در یادگیری زبان نقش به سزایی دارد.
در رشد هوشی کودک بسیار مؤثر است.
با مفاهیم ساخت، فضا و شکل آشنا می شود.
رفتارهای هوشمندانه کودک تقویت می شود.
موقعیت استفاده از قوه ی تخیل در کودک به وجود می آید.
زمینه ی بهتری برای تفکر فراهم می کند.

ادامه مطلب