امروز یکشنبه , ۲۲ تیر , ۱۳۹۹

آموزشگاه تخصصی زبان کودک و نوجوان یاسمین بهار

آموزشگاه زبان ، آموزشگاه کودک ، آموزشگاه یاسمین بهار

آموزش همراه بازی

به کودکان برچسب “بیش فعالی”نزنید !

آموزش‌های بیش از حد به کودکان باعث نابودی کودکان می‌شود و در حال حاضر تمام دنیا آموزش‌های رسمی برای کودکان زیر شش سال منسوخ شده است.

DSC_0539

ادامه مطلب